Keräämme henkilötietoja asiakkaiden työtilausten käsittelemiseksi ja arkistoimiseksi sekä laskutus tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat LVI Turpeisen ja asiakkaan välinen sopimus ja sopimuksesta johtuvat lakisääteiset velvoitteet sekä muu henkilön suostumukseen perustuva tietojen käsittely.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu LVI Turpeisen taloushallinto-ohjelmistoon. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä kimmo.turpeinen@lviturpeinen.com. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa sekä hyvien tiedon hallinnointi ja -suojausperiaatteiden mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

LVI Turpeinen

Y-tunnus: 1416069-7

Leipäkuja 12 66500 Vähäkyrö

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Yrityksen nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot työtilaukseen käytetyistä materiaaleista ja työtunneista

Tietojen säilytys

Säilytämme tietoja kirjanpitoaineistossa vähintään 10 vuoden ajan.

 

Tietojen luovutus

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Työtilauksen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan laskutustarkoituksiin tai työtilauksen toteutuksen kannalta välttämättömiin yhteydenottoihin.

Annettuja henkilötietoja käsittelevät 1) yrityksemme työntekijät 2) materiaaleja tilattaessa tukkukauppa3) joissain tapauksissa kuljetusyritys, joka toimittaa tarvittavat materiaalit asiakkaalle 4) yrityksemme tilitoimisto.

Henkilötietojen poistaminen ja tarkastusoikeus

Laskutustietonsa antaneella asiakkaalla on oikeus:

  1. tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
  2. omien tietojen oikaisemiseen
  3. tietyin edellytyksin käsittelyn rajoittamiseen (markkinointikielto tai muu henkilötiedon käsittely)
  4. tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaan tulee huomioida että kaikkien tallennettujen henkilötietojen poistaminen on mahdollista vain, mikäli yrityksellämme ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.